Tuvalet Tıkanıklığı Açma Yöntemleri

Etkili sonuç alabilmek için, tuvalet tıkanıklığı açma yöntemleri belirli periyotlar halinde uygulanmalıdır. Tuvalete öncelikle bol su dökülmeli, bu yöntemle sonuç alınamadığında tuvalet pompası, kimyasal çözücüler sırayla kullanılmalıdır.
Tuvalet tıkanıklığı;
  • Tesisattan kaynaklı tıkanmalar,
  • Kullanımdan kaynaklı tıkanıklar,
  • Giderden kaynaklı tıkanmalar,
  • Zamandan kaynaklı tıkanmalar,
Şeklinde kendini gösterir. Tuvalet tıkanıklığı en fazla kullanımdan kaynaklı hatalarda ortaya çıkar. Suda çözünemeyen bazı yabancı cisimlerin, petlerin tuvalete atılması kullanım hatalarına örnek verilebilir. Bu tür atıklar suda çözünemediği gibi, kimyasallarla da çözülmezler. Bu gibi durumlarda konusunda deneyimli teknik ekibe ihtiyaç duyulur.

Tuvalet Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

Tuvalet tıkanıklığının açılmasında kişisel ve profesyonel olmak üzere iki farklı yöntem uygulanır. Bol su ile mümkünse sıcak su ile tıkanıklığın giderilmesine yönelik kişisel yöntemler kullanılabilir. Ayrıca tuvalet pompası ve kimyasal çözücülerle bu işlem desteklenebilir.
Tuvalet pompası kullanırken, tuvalet gerektiği kadar su ile doldurulmalı ve pompa yardımı ile giderin açılmasına yönelik basınç uygulanmalıdır. Kimyasal çözücü kullanımından kişisel güvenlik tedbirleri alınmalı, ayrıca ortamda işlem esnasında ve işlem sonrasında mutlaka havalandırılmalıdır.
Tuvalet tıkanıklığında en etkili yöntem profesyonel yöntemlerdir. Teknik ekip tarafından öncelikle tıkanıklığın sebebi tespit edilir, uygun aletlerle tıkanıklığın açılmasına yönelik işlemler uygulanır. Gerekli olması durumunda profesyonel ekip tarafından vidanjör kullanımı gerçekleştirilir. İhtiyaç duyulması durumunda tesisat borularının değiştirilmesi de gerekir.

Tuvalet Tıkanıklığında Nelere Dikkat Edilmeli?

Tuvalet tıkanıklığı durumlarında kişisel tedbirler uygulanırken uygun kimyasalların kullanılması gerekir. Aksi durumda tesisatta ciddi sorunlar ortaya çıkar. Yabancı cisim nedeniyle tıkanıklık oluşması durumunda, yabancı cismin sert cisimlerle itelenmesi sonucu, tesisatın ileri aşamasında daha ciddi tıkanıklıklara neden olabilir.
Ayrıca sert cisimlerle basınç uygulanması, tuvalette ve bağlantı elamanlarında kırılmalara neden olabilir. Kişisel yöntemler kullanıldığında tıkanıklık sorun çözümlenmemişse, mutlaka konusunda deneyimli ekipten yardım talep edilmelidir.